İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Eğitim & Ar-Ge Birimi

 

ARAŞTIRMA İZİNLERİ

 

DOKTORA , YÜKSEK LİSANS VE ANKET VB. ARAŞTIRMALARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Öğrenci başvuru dilekçesi
• Okulun uygun görüşünü içeren ıslak imzalı ve mühürlü okul üst yazısı
• Öğrenci Belgesi, Çalışan ise kurumdan belge
• Araştırma İzin Taahhütnamesi
• Etik Kurul Kararı ( Evrak;  aslı, aslı gibidir veya noter onaylı olmalı ) 
• Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu
• Araştırma Detay Formu

• Araştırma İzinleri İş Birliği Protokolü

• Anket Soruları

Not : Araştırma İzin Taahütnamesi , Araştırma İzinleri İş Birliği Protokolü , Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu , Araştırma Detay Formu aşağıdadır.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TALEBİ İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR İÇİN GEREKLİ BELGELER VE UYGULAMA

• Destekleyici Firmanın Başvuru Dilekçesi
• Destekleyici Tarafından Genel Metin ( Türkçe )
• Varsa Anket
• Ön İzin Formu ( 2 Adet )
• Ücretlendirme Fiyat Bilgisi
• Etik Kurul Kararı
• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başvuru Dilekçesi varsa onayı


• Başvuru sonrası talep ile ilgili hastaneye yazılı görüş sorulur. Görüş doğrultusunda komisyon kararı sonrası " Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Yürütülecek Çalışmalar İçin Ön İzin Formu " yönergeye uygun onaylanır. SORULARINIZ İÇİN

İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

İdari Hizmetler Başkanlığı

Eğitim Ar-Ge Birimi

Tel : 0212 454 61 00 Faks : 0212 454 61 61

Dahili : 6410 - 6412

 Eklenen Dosyalar

ARAŞTIRMA İZİN TAAHHÜTNAMESİ
ARAŞTIRMA İZİNLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
ARAŞTIRMA DETAY FORMU
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU